Categorie archieven: Nieuwsberichten

Check of de voorlopige aanslag over 2021 wel klopt!

Check of de voorlopige aanslag over 2021 wel klopt! Vanaf half december kunnen belastingplichtigen hun voorlopige aanslag voor 2021 verwachten. De Belastingdienst baseert deze aanslag op oudere gegevens zoals de voorlopige aanslag over 2020 of de definitieve aanslag over 2019. Maar door de coronacrisis kan het inkomen of de winst veel lager uitpakken dan in […]

Corona en thuiswerken: wat je moet weten?

Corona en thuiswerken: wat moet je weten?   december 2020 door Accountancy Vanmorgen      De Inspectie SZW behandelt enkele veelgestelde vragen over corona en thuiswerken. Wat zijn bijvoorbeeld de verplichtingen van de werkgever bij thuiswerken en waar moet een goed ingerichte werkplek aan voldoen? De vragen en antwoorden op een rij: Is thuiswerken verplicht? Om […]

Belastingdienst stopt met verzenden acceptgiro’s

De Belastingdienst stopt stapsgewijs met het sturen van acceptgiro’s bij beschikkingen of brieven. In plaats daarvan ontvangen burgers en bedrijven betaalinformatie. Daarin staan alle noodzakelijke gegevens die uw klant nodig heeft om foutloos te kunnen betalen met de mogelijkheden die de eigen bank biedt.     Als uw klant belasting moet betalen, of te veel […]

Jaarrekening helpt bij het rondkrijgen van financiering

Jaarrekening helpt bij het rondkrijgen van financiering Met een jaarrekening zullen ondernemingen relatief sneller een lening kunnen krijgen dan zonder. Dat is in coronatijd goed om in het achterhoofd te houden. Dat gebeurt uiteraard alleen als uit de gegeven informatie blijkt dat er sprake is van een gezonde onderneming. De jaarrekening heeft dan ook een […]

Uitgebreide tegemoetkoming Vaste Lasten gaat van start

24 november 2020 door Accountancy Vanmorgen Vanaf woensdag 25 november om 12.00 uur kan een aanvraag worden gedaan voor de verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, de zogenoemde TVL Q4 2020. Daarvoor komen alle mkb-ondernemers in aanmerking die in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt worden door de verschillende kabinetsmaatregelen om het coronavirus […]

Twaalf procent ziekenhuizen worstelt met kritiek planbare zorg

De ziekenhuizen hebben hun aandacht begin september moeten verschuiven naar acute zorg. Dit ging ten koste van de minder acute zorg en kritiek planbare zorg. Twaalf procent van de ziekenhuizen kan niet alle kritiek planbare niet-coronazorg uitvoeren. Dit is te lezen in het rapport ‘Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere ziekenhuiszorg’ van de […]

Gezamenlijke aanpak verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo

Om de verantwoording over het ‘coronajaar 2020’ uitvoerbaar te houden en onnodige administratieve lasten te voorkomen, is door VNG, BZK, VWS, Zorgbranches, NBA en het Ketenbureau i-Sociaal Domein een gezamenlijke aanpak opgesteld voor de financiële afwikkeling van de ‘corona-compensatie 2020’. Via een webinar zijn partijen hierover geïnformeerd. Er is sprake van één verantwoording, op basis […]

Extra budget voor ontwikkeladviezen

De Tijdelijke subsidieregeling NL leert door is een groot succes. Binnen een maand was het budget op. Daarom komen er 50.000 ontwikkeladviestrajecten beschikbaar vanaf 1 december 2020. NL leert door met inzet van ontwikkeladvies is met ingang van 1 augustus 2020 in werking getreden. Het doel van de regeling is om individuen door middel van kosteloos te […]

Veelgemaakte fouten rond thuiswerken

Het dringende advies blijft om thuis te werken wanneer mogelijk. Dat betekent dat salarisprofessionals die ook belast zijn met arbo (en dus thuiswerken) zich in korte tijd moesten verdiepen in die wet- en regelgeving. Wat de werkgever heeft ook bij thuiswerk en de inrichting van de werkplek thuis een zorgplicht. Helaas gaat er nog veel […]

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.