De Jubelton verdwijnt, wat kan er nu nog?

In het coalitieakkoord van 15 december 2021 werd er al een voorzet gegeven: de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning (in de volksmond ‘de jubelton’) wordt per 1 januari 2024 afgeschaft. Hoewel het de voorkeur had van de Tweede Kamer deze afschaffing al per 1 januari 2023 door te voeren, bleek het niet mogelijk om deze aanpassing tijdig in de systemen van de Belastingdienst door te voeren. Om deze reden vervalt de vrijstelling daarom per 1 januari 2024, maar vindt er wel een forse beperking van de regeling plaats per 1 januari 2023.

In 2022 bedraagt de maximale schenkvrijstelling voor de eigen woning € 106.671. Vanaf 1 januari 2023 wordt deze vrijstelling verlaagd naar € 28.947, gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling voor ouders aan kinderen. De vrijstelling voor de eigen woning zal dan enkel nog voordelig zijn als anderen dan de ouders een bedrag willen schenken.

Als je jouw kinderen, kleinkinderen, neven of nichten toch nog de jubelton wil schenken, wat is er dan nu nog mogelijk?

Wanneer je het vrijgestelde bedrag in 2022 in zijn geheel kan en wilt schenken en de ontvanger voldoet aan de voorwaarden voor besteding, dan kun je hiervoor ineens aangifte schenkbelasting doen en verzoeken om de vrijstelling.

Het is echter ook mogelijk dat je in 2022 nog niet over het gehele bedrag van de vrijstelling beschikt, bijvoorbeeld omdat er gelden vrijkomen bij de verkoop van je woning in 2023. Hoe kun je dan toch gebruik maken van de vrijstelling voor de eigen woning? Voor schenkingen die voor het eerst in 2022 worden gedaan, bestaat er een spreidingsmogelijkheid van 2 (kalender)jaren. Dat houdt in dat een onbenut deel van de maximale vrijstelling van € 106.671 ook nog in 2023 te benutten is. Bij de eerste schenking in 2022 moet er dan een beroep op de vrijstelling voor de eigen woning worden gedaan in de aangifte schenkbelasting. Hiervoor moet de eerste schenking hoger zijn dan de gewone jaarvrijstelling, te weten: voor ouders aan kinderen € 5.677 en voor alle andere personen € 2.274.

Voor een schenking die (voor het eerst) in 2022 wordt gedaan heeft de verkrijger de tijd tot 31 december om de bedragen te besteden overeenkomstig de voorwaarden van de vrijstelling. Je kan dus nu al schenken en een beroep op de vrijstelling doen, ook al heeft je kind of kleinkind nu nog geen eigen woning.

In de regelgeving rondom de vrijstelling voor de eigen woning zijn er een aantal belangrijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan. De adviseurs van De Zorgaccountants vertellen je hier graag meer over.

Bron: Image by jcomp on Freepik

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.