Brancheanalyse door De ZorgAccountants (BIZ)

Hoe scoort jouw organisatie t.o.z. branchegenoten? 

Ben jij benieuwd hoe je personeelskosten zich verhouden ten opzichte van soortgelijke organisaties in dezelfde regio? Of wil je graag weten hoe de cijfers van jouw organisatie zich verhouden ten opzichte van soortgelijke organisaties, 3 jaar achter elkaar afgezet? Dat kan door middel van onze brancheanalyse via SRA-Branche in Zicht (BIZ)!

Wij helpen organisaties graag door via BIZ klant specifieke rapporten te maken, die in één oogopslag laten zien hoe de onderneming scoort ten opzichte van branchegenoten. Om jouw prestaties te kunnen vergelijken met soortgelijke organisaties, stellen we een referentiegroep samen. Deze kunnen we erg specifiek maken, op basis van bijvoorbeeld branche, vestigingsplaats en grootte van de organisatie. Dit kunnen wij doen door een unieke landelijke database van duizenden organisaties te selecteren en te vergelijken. Daarnaast hebben wij de unieke branchekennis en inzichten door onze jarenlange werkervaring en staan wij dagelijks midden in de praktijk van de zorgaanbieder.

Naast het aanleveren van een overzichtelijk brancherapport, denken we als sparringpartner ook graag mee over de kansen en bedreigingen die voortkomen uit de rapportages. Wat zeggen de cijfers over je organisatie? En waar wil je over enkele jaren staan? Wij zorgen voor een passend advies.

Je kunt bij ons kiezen uit verschillende soorten rapportages via BIZ:

Benchmarkrapport

Bij het benchmarkrapport maken we een vergelijking van jouw financiële prestatie ten opzichte van de referentiegroep. We geven hierbij een verkorte resultatenrekening en balans weer en inzicht in de bandbreedtes van belangrijke balansposten, resultatenrekeningen en kengetallen.

Detailrapport

Wil je meer details zien? Dan maken wij een detailrapport voor je op, waarin de financiële prestatie van jouw organisatie ten opzichte van de referentiegroep wordt weergegeven op detailniveau.

Meerjarenvergelijking

Soms volstaan een benchmarkt- of detailrapport niet, omdat je inzicht wil in je prestaties ten opzichte van de referentiegroep over een langere periode. Hiervoor is de meerjarenvergelijking de uitkomst, waarbij we een vergelijking maken over de afgelopen 3 jaar.

Quickscan

Wil je als organisatie snel en overzichtelijk zien hoe je presteert ten opzichte van de refentiegroep? Dan stellen wij een quickscan samen, waarbij je op één A4 inzicht krijgt in de belangrijkste financiële kengetallen (nettowinstmarge, brutowinstmarge, rentabiliteit eigen vermogen, solvabiliteit, current ratio, quick ratio) ten opzichte van de referentiegroep.

Interesse in een brancheanalyse? 

Wij bieden met de verschillende rapportages inzicht in hoe je scoort ten opzichte van branchegenoten. Ben je al klant van De ZorgAccountants? Of heb je nog niet eerder contact met ons gehad? Geen probleem! Wij voeren brancheanalyses voor zowel bestaande als nieuwe klanten uit. Heb je interesse in een brancheanalyse? Neem dan contact met ons op.

Image by jannoon028 on Freepik

 

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.