Belastingplannen voor 2023: wat weten we al?

Traditiegetrouw horen we de derde dinsdag in september wat het kabinet voor volgend jaar in petto heeft, ook op fiscaal gebied. Maar wat is nu al bekend voor 2023? Hierover geven wij tien belangrijke wijzigingen weer.

1. Lage Vpb-tarief over max €200.000

vennootschapsbelasting. Het lage tarief in de Vpb van 15% gaat namelijk gelden voor de eerste €200.000 winst in plaats van voor de eerste € 395.000 nu.

2. Dotatie FOR vervalt

Ondernemers van wie de winst belast wordt in de inkomstenbelasting gaan mogelijk meer belasting betalen. Dit vanwege het vervallen van de mogelijkheid een deel van de winst te doteren aan de oudedagsreserve (FOR). Over een opgebouwde oudedagsreserve hoeft echter niet direct te worden afgerekend.

3. Spaarvariant box 3

Het kabinet is van plan voor de jaren 2023 en 2024 het vermogen in box 3 te belasten via de zogenaamde spaarvariant. Hiermee wordt ingespeeld op het arrest van de Hoge Raad, waarin deze de huidige heffing in strijd met het recht verklaarde. In de spaarvariant wordt uitgegaan van de werkelijke omvang van het spaargeld, schulden en overige bezittingen. Deze zullen nog steeds tegen een forfaitair tarief worden belast.

4. Elektrische auto

De bijtelling voor de elektrische auto met een datum eerste tenaamstelling of eerste toelating in 2023 gaat omhoog voor auto’s met een catalogusprijs van meer dan €30.000. De lage bijtelling van 16% blijft ook volgend jaar nog van toepassing, maar slechts over de eerste €30.000 van de cataloguswaarde in plaats van de eerste €35.000 thans. Daarboven blijft de bijtelling 22%.

5. Kilometervergoeding verhoogd

De belastingvrije kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer wordt verhoogd. Welke verhoging men voor ogen heeft, is nog onbekend.

6. Hogere overdrachtsbelasting voor bedrijven en beleggers

De overdrachtsbelasting voor niet-woningen en woningen die niet een als eigen woning aangemerkt kunnen worden, stijgt van 8 naar 10,1%. Per saldo gaan bedrijven en beleggers, maar ook degene die een vakantiewoning aanschaft of verhuurt, hierdoor ruim 26% meer overdrachtsbelasting betalen.

7. Zelfstandigenaftrek verlaagd

De zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd van €6.310 dit jaar naar €5.950 in 2023. De aftrek kan bovendien nog maar verrekend worden tegen maximaal 37,07% in plaats van 40% nu.

8. Middelingsregeling afgeschaft

De middelingsregeling, een regeling waarbij voor de aanslag inkomstenbelasting wordt uitgegaan van een gemiddelde van de afgelopen drie jaar, wordt afgeschaft. Dit is met name ongunstig voor wisselende inkomens van meer dan €69.398. Het laatste middelingstijdvak dat (volgens het coalitieakkoord) mogelijk wordt is 2022-2024.

9. Leegwaarderatio verhuurde woning verhoogd

De leegwaarderatio, een van de huurprijs afhankelijke factor voor het berekenen van de waarde van een geheel of gedeeltelijk verhuurde woning, wordt fors verhoogd. Hierdoor stijgt de waarde van een verhuurde woning in box 3, zodat de verhuurder meer belasting in box 3 moet betalen.

10. Btw-tarief zonnepanelen 0%

Het btw-tarief op de aanschaf en aanleg van zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid van woningen wordt verlaagd naar 0%. Dit betekent niet zozeer een nieuw belastingvoordeel voor de consument, want particulieren kunnen nu de btw terugvragen. Wel dalen de administratieve lasten door deze maatregel.

Let op! De meeste van deze maatregelen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd en zijn nog niet definitief. De verhoging van de bijtelling van de elektrische auto en de verlaging van de zelfstandigenaftrek zijn wel al eerder vastgesteld.

Bron: SRA

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.