De renseigneringsverplichting: opgave uitbetaalde bedragen aan derden

De Belastingdienst kon voorheen middels een IB-47 formulier informatie over (bruto) uitbetalingen aan derden opvragen. De Belastingdienst koppelde met behulp van het Burgerservicenummer (hierna: BSN) de betaling aan de juiste persoon. Het ging veelal om derden voor wie de betaling in de aangifte inkomstenbelasting als resultaat uit overige werkzaamheden opgenomen moet worden.

Begin 2018 bleek dat voor de opvraag van uitbetaalde bedragen de wettelijke basis om het BSN uit te vragen ontbrak. Met ingang van 1 januari 2022 is de IB-47 (deels) vervangen door een renseigneringsverplichting. De renseigneringsverplichting voorziet wel in een wettelijke basis voor het opvragen van het BSN, alsook de NAW-gegevens en de geboortedatum van de ontvanger van de betaling. Deze gegevens dient u dus goed te administreren.

Renseigneringsverplichting: voor wie?

De renseigneringsverplichting geldt voor twee groepen:

  1. Inhoudingsplichtigen die (bruto)betalingen doen aan natuurlijke personen voor werkzaamheden en diensten die zijn verricht voor de inhoudingsplichtige zelf of voor een met hem of haar verbonden lichaam;
  2. Collectieve beheersorganisaties.

Waarom de renseigneringsverplichting? 

Het doel van de regeling is gegevens, over betalingen die bij de ontvanger mogelijk zijn belast als resultaat uit overige werkzaamheden, te verzamelen. Vandaar dat werknemers, artiesten, beroepssporters, leden van buitenlands gezelschap of vrijwilligers niet onder de regeling vallen. Tevens zijn werkzaamheden waarvoor een factuur is uitgereikt waar omzetbelasting op is vermeld uitgezonderd. Met andere woorden; als uw dienstverlener géén factuur uitreikt of een btw-vrijstelling toepast, bent u verplicht om dit te melden bij de Belastingdienst. Hierbij kun je onder andere denken aan de btw-vrijstelling voor medische behandelingen, de onderwijsvrijstelling of de kleineondernemersregeling (KOR). Aangezien de renseigneringsverplichting slechts geldt voor een beperkt aantal partijen, blijft het IB-47 formulier, zonder uitvraag van het BSN, beschikbaar voor andere partijen.

Deadline aanleveren gegevens

Het is verplicht om de gegevens uit eigen beweging aan te leveren bij de Belastingdienst. De gegevens dienen jaarlijks na afloop van het kalenderjaar, uiterlijk op 31 januari van het volgende kalenderjaar te worden aangeleverd via een portal van de Belastingdienst. De eerste deadline voor het aanleveren van de gegevens (over 2022) is 31 januari 2023. Het is niet mogelijk om gedurende 2022 gegevens aan te leveren. Vanaf 2023 is het wel mogelijk om gedurende het jaar gegevens aan te leveren. Wilt u meer informatie over het aanleveren van de gegevens? Neem dan contact met ons op!

Klik hier voor onze handleiding

Bron: Belastingdienst

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.