Belastingdienst gaat soepel om met uitstelverzoek renseignering

Tijdens het Becon-overleg van vrijdag jl. is de renseigneringsverplichting besproken die is opgenomen in artikel 22a Uitvoeringsbesluit wet IB 2001. De Belastingdienst heeft toegezegd tegemoet te willen komen aan verzoeken om uitstel voor het voldoen aan de renseigneringsverplichting.

Renseigneringsverplichting

Vorige week berichtte SRA al dat de Belastingdienst meent dat betalingen in 2022 aan ondernemers (natuurlijke personen) die een btw-vrijgestelde werkzaamheid of dienst verrichtten, niet uitgezonderd zijn van de renseigneringsverplichting. Hoewel de vraag is of dit een correct standpunt is, lijkt het – gezien de deadline van 31 januari 2023 – veiligheidshalve raadzaam om in deze situaties over te gaan tot renseignering voor het jaar 2022.

Uitstel voor het doen van de opgaaf UBD

Lukt het niet om uiterlijk 31 januari 2023 aan de renseigneringsverplichting te voldoen? De Belastingdienst heeft in het Becon-overleg, waar SRA ook aan deelneemt, toegezegd soepel om te gaan met verzoeken om uitstel voor het doen van de opgaaf UBD (Uitbetaalde Bedragen aan derden).

Uit het antwoord op vraag 21, opgenomen in het Vraag en Antwoorden document, volgt dat – onder vermelding van de reden – uitstel gevraagd kan worden bij de inspecteur van het belastingkantoor waar degene die tot renseignering verplicht is (de aanleveraar) onder valt. Welke inspecteur dat is, staat op bijvoorbeeld de aangiftebrief loonheffingen voor de inhoudingsplichtige aanleveraars; voor niet-inhoudingsplichtige aanleveraars staat dit op de uitnodiging om opgaven Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD) te doen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de renseigneringsverplichting ook het gegevensportaal van de Belastingdienst over de UBD 2022 en het bericht Belastingdienst: renseignering ook voor betalingen btw-vrijgestelde werkzaamheden en diensten.

Bron: SRA | Image by freepic.diller on Freepik

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.