Verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer per 2024

Een werkgever met meer dan 100 werknemers moet per 1 januari 2024 verplicht rapporteren over het zakelijke en het woon-werkverkeer van de medewerkers. Hij moet rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hoe breng je die gegevens in kaart?

De rapportageverplichting vraagt je per jaar het totaal aan gereisde kilometers te verzamelen, uitgesplitst naar de verschillende vervoermiddelen en brandstoftypen. De verzamelde gegevens vul je in op een digitaal formulier op de site van de RVO. Uiterlijk 30 juni 2025 stuur je de gevraagde gegevens over 2024 in. Na het invullen van de gegevens krijg je een rapportage van jouw CO2-uitstoot.

Waarom deze rapportage?

Nederland wil de CO2-uitstoot te verminderen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil daarom bekijken hoeveel CO2 het zakelijk en het woon-werkverkeer van werknemers uitstoten. Op dit moment zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland, zo staat te lezen op de site van RVO. Met de rapportageverplichting kan een werkgever zien waar hij kan verduurzamen. Zo wil de overheid de CO2-uitstoot verminderen.

Hoe breng je de benodigde gegevens in kaart? Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een handreiking ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’ geschreven die de werkgever helpt met het in kaart brengen van de benodigde gegevens voor de rapportageverplichting per 2024.

Bron: SRA

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.