Praktijkhandreiking UBO-register: uiterlijk 27 maart a.s. inschrijven!

In deze praktijkhandreiking wordt uitgebreid ingegaan op de vereisten bij de UBO-registratie, maar bijvoorbeeld ook op de zogenoemde terugmeldverplichting.

Uiterlijk 27 maart inschrijven!

Het UBO-register is op 27 september 2020 in werking getreden. Voor vrijwel alle rechtspersonen en rechtsvormen geldt dat de UBO in dit register moet worden ingeschreven. Daarbij geldt voor op 27 september 2020 bestaande entiteiten dat de inschrijving uiterlijk op 27 maart 2022 moet plaatsvinden. Het is duidelijk dat dit in veel gevallen nog niet is gebeurd. Het is belangrijk uw klanten op de uiterste termijn te attenderen!

Geen reden te wachten

Diverse organisaties pleitten recentelijk voor het verschuiven van de uiterste inschrijvingsdatum. Al met al ziet SRA geen reden om te wachten met inschrijving van de UBO tot na 27 maart a.s. De wettelijke verplichting is duidelijk en er is geen reden om die te negeren. De aangevoerde redenen lijken ons niet voldoende:

  1. Al sinds medio 2020 is bekend dat de inschrijving uiterlijk op 27 maart a.s. moet plaatsvinden. Het is onwaarschijnlijk dat uitstel wordt verleend voor gevallen waarin men te lang heeft gewacht met inschrijven.
  2. Een ander argument om de inschrijving uit te stellen is dat momenteel een procedure loopt bij het HvJ EU. Dit betreft een tweetal procedures die gaan over het UBO-register in Luxemburg, namelijk de zaken WM (C‑37/20) en Sovim SA (C‑601/20). Beide zaken betreffen echter niet het UBO-register zelf, maar de inzage door willekeurige derden. Zelfs als wordt besloten dat de vrije toegang verder gaat dan nodig, zou er, zo is onze indruk, geen reden bestaan om niet te hoeven inschrijven. Uiteraard zou dan wel de vrije toegang misschien worden beperkt of moeilijker worden gemaakt.


Bron: SRA

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.