Zakelijke mediation

Een zakelijk geschil is gebaat bij het snel en efficiënt oplossen, waarvoor zakelijke mediation een uitstekend middel is. Deze techniek van conflictoplossing kan breed worden ingezet, bijvoorbeeld bij contractbreuk, een arbeidsconflict, een geschil binnen de Raad van Bestuur of andere complexe kwesties met (vaak) een financieel belang.

Neem contact met ons op

Midland Business Mediation

Is er een conflict tussen het management en de directie of Raad van Commissarissen? Zijn er vervelende concurrentieverhoudingen? Of zijn er problemen ontstaan tijdens een bedrijfsovername, fusie of faillissement? Vanuit ons label Midland Business Mediation (MB Mediation) bieden wij de oplossing.

Bij de meeste zakelijke geschillen zijn namelijk partijen betrokken die samenwerken én ook samen verder moeten. MB Mediation is een onafhankelijke derde partij die samen met jullie zoekt naar een passende en tevens bindende oplossing. 

Hoe doen we dit?

  • We brengen jou en je wederpartij weer met elkaar in gesprek;
  • Tijdens één of meerdere gesprekken worden de belangen van beide partijen in kaart gebracht, waarbij er voldoende ruimte is voor onderliggende emoties;
  • Er wordt samen gezocht naar een duurzame en toekomstgerichte oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. 

Midland Business Mediation

Is er een conflict tussen het management en de directie of Raad van Commissarissen? Zijn er vervelende concurrentieverhoudingen? Of zijn er problemen ontstaan tijdens een bedrijfsovername, fusie of faillissement? Vanuit ons label Midland Business Mediation (MB Mediation) bieden wij de oplossing.

Bij de meeste zakelijke geschillen zijn namelijk partijen betrokken die samenwerken én ook samen verder moeten. MB Mediation is een onafhankelijke derde partij die samen met jullie zoekt naar een passende en tevens bindende oplossing. 

Hoe doen we dit?

  • We brengen jou en je wederpartij weer met elkaar in gesprek;
  • Tijdens één of meerdere gesprekken worden de belangen van beide partijen in kaart gebracht, waarbij er voldoende ruimte is voor onderliggende emoties;
  • Er wordt samen gezocht naar een duurzame en toekomstgerichte oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. 

Midland Business Mediation

Is er een conflict tussen het management en de directie of Raad van Commissarissen? Zijn er vervelende concurrentieverhoudingen? Of zijn er problemen ontstaan tijdens een bedrijfsovername, fusie of faillissement? Vanuit ons label Midland Business Mediation (MB Mediation) bieden wij de oplossing.

Bij de meeste zakelijke geschillen zijn namelijk partijen betrokken die samenwerken én ook samen verder moeten. MB Mediation is een onafhankelijke derde partij die samen met jullie zoekt naar een passende en tevens bindende oplossing. 

Hoe doen we dit?

  • We brengen jou en je wederpartij weer met elkaar in gesprek;
  • Tijdens één of meerdere gesprekken worden de belangen van beide partijen in kaart gebracht, waarbij er voldoende ruimte is voor onderliggende emoties;
  • Er wordt samen gezocht naar een duurzame en toekomstgerichte oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. 

Meer informatie? 

Wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!