Handleidingen voor het downloaden van bankbestanden

Downloaden digitale bankbestanden SNS-bank

Om uw bankafschriften veel sneller en efficiënter te kunnen verwerken in uw administratie, kunt u via uw bank een digitale versie van uw bankafschriften downloaden. Dit bestand kunnen wij vervolgens importeren in uw administratie.

U kunt daarbij het bestand op uw voorwaarden direct laten verwerken. Dat bespaart u heel veel tijd. Hoe u het juiste digitale bankbestand moet downloaden bij uw bank, wordt hieronder uitgelegd.

Tip! Maak voor de afschriften eerst een map aan, bijvoorbeeld ‘Bankafschriften’, die u elke keer weer opnieuw gebruikt om de bestanden in op te slaan. Op die manier kunt u ze weer gemakkelijk terugvinden.

Een digitaal bankafschrift downloaden

  1. Log in op Internet Bankieren.
  2. Klik bij ‘Betalen’ op ‘Bij- en afschrijvingen’
  3. Kies de periode
  4. Als u ‘vanaf datum laatste download’ kiest, dan downloadt u de mutaties van de datum vanaf de datum van de laatste download tot de dag van vandaag.
  5. Wilt u een andere periode downloaden? Kies dan ‘van … tot …’. Bij ‘van’ vult u de gewenste datum in waar vanaf u de mutaties wilt downloaden. Deze datum kan uiterlijk 18 maanden in het verleden liggen. Bij ‘tot’ wordt standaard de huidige datum ingevuld. Wilt u een andere datum? Dan kunt u dit veranderen. Deze datum mag niet in de toekomst liggen.
  6. Kies het formaat ” MT940” om de mutaties in op te slaan.
  7. Klik op ‘Downloaden’

Dit bestand kunt u e-mailen aan administratie@dezorgaccountants.nl