Plan om 160.000 ouderenwoningen te bouwen komende 10 jaar

Het kabinet en belangenorganisaties hebben een plan afgesproken om tot 2031 in totaal 160.000 ouderenwoningen en 25.000 verpleegzorgplekken te realiseren. De partijen houden wel een slag om de arm, omdat belangrijke knelpunten zoals financiering, beschikbaarheid van locaties en het aantrekken van personeel alsnog roet in het eten kunnen gooien. Dit valt te lezen in het akkoord dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid en belangenorganisaties ActiZ, Aedes, VNG en ZN hebben gepresenteerd.

De komende vijf jaar willen de partijen 60.000 extra ouderenwoningen en 25.000 extra verpleegzorgplekken realiseren. Het gaat om 40.000 vrijkomende en nieuwe nultredenwoningen en 20.000 extra geclusterde woningen, waarvan 10.000 tot 14.000 worden gebouwd door woningcorporaties.

Voor 2031 is het streven om in totaal 110.000 extra nultredenwoningen, 50.000 extra geclusterde woningen en 50.000 verpleegzorgplekken te creëren.

Adequaat Wlz-budget

Om de plannen te realiseren, willen ActiZ, Aedes, VNG en ZN dat er een adequaat Wlz-budget beschikbaar komt voor zorgkantoren. De eerste indicatie van de extra zorgkosten is 2 miljard euro. Ook vragen ze om meer sturing vanuit het Rijk of de provincie bij de realisatie van alle ouderenwoningen. Verdere uitwerking van de plannen om aan de randvoorwaarden te voldoen moet van een volgend kabinet komen.

Gemeenten

In het akkoord is verder afgesproken dat gemeenten medio dit jaar al een woonzorgvisie hebben geformuleerd. Hier moet in staan hoe de lokale overheden in hun regio met zorgorganisaties en woningcorporatiesvoldoende woningen en voorzieningen voor ouderen willen realiseren. Deze visies worden volgende jaar weer verwerkt tot uitvoeringsprogramma’s.

Vergrijzing

De ouderenwoningen zijn nodig om tegemoet te komen aan de vergijzing. Het aantal 75-plussers zal naar verwachting toenemen van 1,4 miljoen in 2020 naar 2,6 miljoen in 2040. Eind vorig jaar bleek hoe groot de opgave wel niet in. Door het realiseren van voldoende geschikte woningen voor ouderen kunnen sommige ouderen langer zelfstandig blijven wonen en kan een verhuizing naar een verpleeghuis worden uitgesteld of voorkomen. Bovendien bevordert het de doorstroming op de woningmarkt voor andere leeftijdsgroepen, waaronder starters. 

Vorige week stemde  de Tweede Kamer voor een motie van GroenLinks om tot een woonzorgakkoord te komen. Een initiatiefnota van van de partij wordt op 7 juni behandeld in de Kamer.


Door: Wilbert Zuil
Bron: Skipr

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.