Tweede Kamer spreekt zich uit voor woonakkoord ouderenzorg

Er moet een nationaal woonzorgakkoord komen om de wachtlijsten in de ouderenzorg aan te pakken. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde deze week voor een motie van GroenLinks die daartoe oproept.

GroenLinks diende eerder al een initiatiefnota in met plannen die in zo’n akkoord zouden moeten komen. Hierover wordt op 7 juni gedebatteerd.

Urgentie

Met het aannemen van de motie “laten politieke partijen zien dat ze de urgentie van het probleem van gebrek aan passende woonruimte en goede zorg voor ouderen zien en onderstrepen ze het belang dat hier zo snel mogelijk actie op moet worden genomen”, aldus Kamerlid Corinne Ellemeet. “Over twee weken in het debat over onze nota willen we hier meer concrete invulling aan geven.”

Wachtlijsten

Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stonden op 1 januari 2021 zo’n 23.000 mensen op een wachtlijst voor een plek in de langdurige zorg en de komende jaren zal er alleen maar meer vraag bijkomen. In de initiatiefnota stellen Ellemeet en oud-GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders onder meer nieuwe gemengde wooncomplexen voor. In deze complexen moet dan ruimte komen voor seniorenwoningen, maar ook voor bijvoorbeeld horeca, winkels en zorgaanbieders.

Eén soort woning

De ouderenwoningen moeten verder aanvoelen als “thuis” door bijvoorbeeld een eigen keuken of badkamer, maar ze moeten ook inricht zijn voor uiteenlopende zorgvragen. Voordeel hiervan is dat ouderen langer in zo’n woning kunnen wonen en wanneer dat nodig is er andere zorg kan worden geleverd. Wanneer iemand bijvoorbeeld langdurig ziek wordt of zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig heeft, kan die persoon nog steeds in de eigen woning blijven. Dit maakt de verpleeghuiscapaciteit dynamischer.

Bouwopgave

“Een bijkomend voordeel is dat er nu met deze enorme bouwopgave die er ligt, maar één soort woning gemaakt hoeft te worden. Er hoeven niet woningen voor ouderen en verpleeghuizen uit grond worden gestampt, omdat de oudere niet meer hoeft te verhuizen als hij of zij zorg uit de Wlz nodig heeft”, aldus GroenLinks.

Mantelzorg

De partij pleit er verder onder meer voor dat belemmeringen zoals de kostendelersnorm in de Participatiewet voor mantelzorgers verdwijnen. De kostendelersnorm verlaagt de bijstandsuitkering voor mensen die met meerdere volwassenen in een huis wonen. Dit is voor mantelzorgers een drempel om de mensen die ze verzorgen in huis te halen.

 

Door: Wilbert Zuil

Bron: Skipr

 

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.