Vertraging ggz-indicaties in Wlz door hoge aantal aanvragen

Voor ggz-zorg in de Wlz zijn veel meer aanvragen voor een indicatie ingediend dan verwacht. Hierdoor is een lange wachtlijst ontstaan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Cliënten lopen hierdoor een vertraging op van enkele maanden.

Dat schrijft minister De Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Tot nu toe zijn er 13.000 nieuwe Wlz-ggz-indicaties afgegeven. De Jonge verwacht dat er de komende maanden ongeveer 3000bijkomen. 16.000 aanvragen is ruim tweederde meer dan de 9500 die het ministerie vorig jaar verwachtte.

Vertraging

Door de grote toename van het aantal aanvragen is vertraging ontstaan in de afhandeling van de aanvragen voor Wlz-indicaties en de zorgtoewijzing door de zorgkantoren. VWS heeft met het CIZ afspraken gemaakt om de afhandeling van die aanvragen zo snel mogelijk te laten verlopen. Daarvoor is een apart beoordelingsteam bij het CIZ gevormd.

Overgangswerkwijzen

Cliënten zijn geïnformeerd over de vertraging door het CIZ en zorgkantoren. Sommige mensen moeten “uiterlijk tot in april wachten op de uitslag van hun aanvraag door het CIZ”, schrijft De Jonge in de brief. Om ervoor te zorgen dat de zorg voor cliënten wordt voortgezet, zijn er “overgangswerkwijzen” afgesproken tussen VWS, ZN, VNG, CIZ en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Door: Frits Baltesen
Bron: www.skipr.nl

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.