NZa verlengt compensatie coronakosten langdurige zorg in 2021

Zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen ook in 2021 jaar een vergoeding krijgen voor coronakosten. Het gaat om doorlopende kosten en extra kosten waar zij geen invloed op hebben. De reguliere vergoedingsregelingen lopen eind van dit jaar af. De Nederlandse Zorgautoriteit verlengt die nu voor 2021.

Minister Hugo de Jonge van VWS had het voornemen al aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer op 17 november. De compensatieregelingen maken het mogelijk dat zorgaanbieders ook in 2021 hun energie kunnen richten op het leveren van zorg. Zij hoeven zij zich geen zorgen te maken over hun financiële situatie. Zo kunnen zij iedere cliënt de zorg bieden die hij of zij nodig heeft, stelt de NZa in een persbericht. De NZa verlengde de regelingen al eerder in de zomer van 2020.

Coronakosten 2021

De regeling voor doorlopende kosten biedt compensatie voor situaties die het gevolg zijn van de corona-uitbraak. Het gaat om de vergoeding van doorlopende kosten van zorgaanbieders die door het coronavirus tijdelijk minder zorg kunnen declareren omdat zij bijvoorbeeld minder cliënten hebben. Ook kunnen zij afzonderlijke dagbesteding of dagbehandelingsprestaties (per dagdeel) declareren als deze vanwege de coronacrisis op een vernieuwende wijze op de woongroep worden geboden.

Compensatie extra kosten

Ook kunnen aanbieders op basis van de regeling compensatie krijgen voor extra kosten die zij vanwege de coronacrisis moeten maken. Dan gaat het bijvoorbeeld om de inhuur van extra personeel of om maatregelen om de instelling corona-proof te maken. De lijsten van de personele en materiële kosten die in elk geval worden vergoed zijn voor 2021 aangepast.


Door: Bart Kiers
Bron: www.skipr.nl/nieuws

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.