Eenderde zorgsector heeft jaarverslag van 2019 nog niet klaar

Ondanks dat de IGJ in verband met de coronacrisis vier maanden uitstel heeft verleend, heeft een derde van de zorginstellingen het jaarverslag over 2019 nog niet, te laat of onvolledig ingeleverd.

Dat blijkt uit cijfers van het CIBG, een uitvoeringsorgaan van het ministerie van VWS. Van de 6200 bedrijven in de zorgsector hadden op 1 oktober jongstleden 2000 niet voldaan aan hun wettelijke verplichting. In de helft van de gevallen gaat het om jeugdzorg- en zogenoemde combibedrijven.

Last onder dwangsom

Na een maand te hebben gewacht, heeft de IGJ de bedrijven die in gebreke zijn gebleven de afgelopen weken een brief gestuurd, waarin zij hen een vierde kans geeft om het jaarverslag te deponeren. Dat heet formeel een ‘voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom’. Daarmee krijgen de bedrijven vier weken de tijd – tot ongeveer half december – verantwoording over hun boekhouding te geven.

Geen boete

Half december hoeven die bedrijven nog geen boete te verwachten, omdat de inspectie een maand de tijd neemt om de actuele gegevens te controleren. Als bedrijven na die extra maand hun jaarverslag nog niet hebben ingeleverd, krijgen ze een zesde kans: de woordvoerder van de IGJ verwacht half januari opnieuw een brief te sturen, een zogenoemde ‘last onder dwangsom’.

Niet verbeurd

Ook daarna hoeven bedrijven niet direct te betalen. Als ze na die IGJ-brief binnen vier weken alsnog hun jaarrekening bij de IGJ inleveren, wordt de last onder dwangsom niet ‘verbeurd’: dan hoeft er geen boete te worden betaald. De IGJ schat dat pas vanaf half februari de eerste zorginstellingen die niet hebben gedeponeerd daadwerkelijk tien weken lang elke week 1000 euro boete betalen.

Tenzij die instellingen in die periode (ongeveer half februari tot half maart) alsnog hun jaarverslag opsturen: dan wordt die boeteoplegging tussentijds gestopt. Kleine bedrijven mogen zich beperken tot een ‘verkorte’ verantwoording. Als zij niet aan de wet voldoen, krijgen ze tien achtereenvolgende weken een boete van 500 euro.

Nieuwe procedure

Bij bedrijven die na tien boetes nog niet in staat zijn hun jaarverslag bekend te maken, start de IGJ de procedure opnieuw. Dat begint opnieuw met een waarschuwing en ondernemingen krijgen dan weer zes weken tijd om in een ‘verklaring’ uit te leggen waarom het niet is gelukt.

Sinds de IGJ begin deze maand brieven heeft verstuurd, hebben 84 van de 2000 aangeschreven bedrijven alsnog hun jaarverslag ingediend, aldus cijfers van het CIBG van vandaag (vrijdag).

Door: Frits Baltesen, 12 november 2020

Bron https://www.skipr.nl

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.