Maandelijkse archieven: november 2020

Gezamenlijke aanpak verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo

Om de verantwoording over het ‘coronajaar 2020’ uitvoerbaar te houden en onnodige administratieve lasten te voorkomen, is door VNG, BZK, VWS, Zorgbranches, NBA en het Ketenbureau i-Sociaal Domein een gezamenlijke aanpak opgesteld voor de financiële afwikkeling van de ‘corona-compensatie 2020’. Via een webinar zijn partijen hierover geïnformeerd. Er is sprake van één verantwoording, op basis […]

Extra budget voor ontwikkeladviezen

De Tijdelijke subsidieregeling NL leert door is een groot succes. Binnen een maand was het budget op. Daarom komen er 50.000 ontwikkeladviestrajecten beschikbaar vanaf 1 december 2020. NL leert door met inzet van ontwikkeladvies is met ingang van 1 augustus 2020 in werking getreden. Het doel van de regeling is om individuen door middel van kosteloos te […]

Veelgemaakte fouten rond thuiswerken

Het dringende advies blijft om thuis te werken wanneer mogelijk. Dat betekent dat salarisprofessionals die ook belast zijn met arbo (en dus thuiswerken) zich in korte tijd moesten verdiepen in die wet- en regelgeving. Wat de werkgever heeft ook bij thuiswerk en de inrichting van de werkplek thuis een zorgplicht. Helaas gaat er nog veel […]

Uiterlijk 2 december aanmelden voor KOR

Bron: SRA – Publicatiedatum: 19-11-2020 Wanneer u vanaf 1 januari 2021 gebruik wilt maken van dekleineondernemersregeling (KOR), dan moet u zich uiterlijk 2 decemberaanmelden bij de Belastingdienst. Omzetgrens van € 20.000Als u in een kalenderjaar minder dan € 20.000 omzet heeft en in Nederland gevestigd bent, kunt u gebruikmaken van de KOR. U hoeft dan […]

Einde belastingvrije reiskostenvergoeding per 1 januari 2021

Bron: SRA – Publicatiedatum: 19-11-2020Aan werknemers die thuiswerken vanwege corona, mag de belastingvrije vaste vergoeding voor kosten van het woon-werkverkeer dit jaar gewoon worden doorbetaald. Komt er geen nieuwe regelgeving meer, dan is dit vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk. Hoe is het nu?Als een vaste reiskostenvergoeding vóór 13 maart 2020 is vastgesteld en […]

VWS onderzoekt structurele verhoging budget jeugdhulp

Gemeenten moeten reële tarieven gaan rekenen, de winsten gaan aan banden en er wordt werk gemaakt van het terugdringen van de administratieve last in de Jeugdzorg. Naast het extra geld dat de sector van VWS krijgt om te blijven draaien, moeten deze maatregelen de sector helpen om financieel gezond te worden. Dit blijkt uit een […]

Werkgevers willen andere reiskostenvergoeding vanwege thuiswerken

13 november 2020 door Accountancy Vanmorgen     Werkgevers verwachten dat ook na de coronacrisis medewerkers meerdere dagen per week zullen thuiswerken. Werkgeversorganisatie AWVN vindt daarom dat aanpassing nodig is van de huidige vergoedingsregelingen voor woon-werkverkeer en dat thuiswerkvergoedingen belastingvrij moeten worden. Enquête Uit een enquête onder leden van de werkgeversorganisatie blijkt dat maar liefst 95 % van de werkgevers verwacht […]

Eenderde zorgsector heeft jaarverslag van 2019 nog niet klaar

Ondanks dat de IGJ in verband met de coronacrisis vier maanden uitstel heeft verleend, heeft een derde van de zorginstellingen het jaarverslag over 2019 nog niet, te laat of onvolledig ingeleverd. Dat blijkt uit cijfers van het CIBG, een uitvoeringsorgaan van het ministerie van VWS. Van de 6200 bedrijven in de zorgsector hadden op 1 […]

Vergoeding kosten PBM?

Hebt u in 2020 extra kosten gemaakt voor bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen en maatregelen omtrent corona? Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding en/of bijdrage. Hier zijn verschillende regelingen voor. Meerkostenregeling Zorgverzekeraars Nederland Als zorgaanbieder maakt u waarschijnlijk dit jaar extra kosten met (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen en aanpassingen om aan de anderhalve meter regels te […]

ZZP-wet waarschijnlijk niet gehandhaafd per 1 januari

12 november 2020 door Accountancy Vanmorgen De zzp-wet (DBA) zal niet per 1 januari worden gehandhaafd. Dat melden Haagse bronnen aan BNR. Het is niet de eerste keer dat de controle op schijnzelfstandigheid wordt uitgesteld. Webmodule vertraagd Dit keer is de coronacrisis de boosdoener, aldus BNR. De ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en […]

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.