Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof

Sinds 1 januari 2020 heeft een medewerker van wie de partner bevallen is, recht op doorbetaald geboorteverlof. Werkt een medewerker 40 uren per week, dan heeft hij/zij recht op doorbetaald geboorteverlof van 40 uren. Deze verlofuren mag de medewerker naar eigen inzicht binnen vier weken na de geboorte van het kind opnemen.
Vanaf 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof nog eens verder uitgebreid. Vanaf deze datum kan de partner waarvan het kind op of na 1 juli 2020 is geboren, na het betaalde geboorteverlof, nog aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit aanvullend geboorteverlof is maximaal vijf weken van het overeengekomen aantal werkuren per week en moet binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode van 5 weken te zijn en de weken die niet opgenomen zijn binnen de zes maanden na de geboorte van het kind, vervallen. Tijdens het aanvullend geboorteverlof ontvangt de medewerker een uitkering van 70% van het (maximum) dagloon. De uitkering wordt door de werkgever aangevraagd bij het UWV. Vervolgens wordt de uitkering door het UWV betaald aan de werkgever en als werkgever betaald u, tijdens dit verlof, het loon voor 70% door aan de medewerker.
Vraagt uw medewerker het aanvullend geboorteverlof aan, dan zijn de volgende gegeven nodig:
De geboortedatum van het kind.
Het aantal weken dat uw medewerker het verlof op wil nemen (1, 2, 3, 4 of 5 weken).
De ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof
De bevestiging/verklaring dat uw medewerker het gewone geboorteverlof al heeft opgenomen.
De aanvraag van de uitkering voor het aanvullend geboorteverlof voor uw medewerker kan tot een jaar na de eerste verlofdag worden aangevraagd bij het UWV. Dit gaat op dezelfde wijze waarop ziekte en zwangerschapsverlof wordt gemeld. Op praktische gronden zullen wij de aanvraag pas achteraf aanvragen.
Als u wilt dat wij voor u de uitkering voor aanvullend geboorteverlof aanvragen, neemt u dan contact op met uw contactpersoon van onze afdeling.

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.