Wet Arbeid in Balans – deel 3

In dit deel informeren wij u op hoofdlijnen over de nieuwe wetgeving transitievergoeding bij ontslag.

Hoe is het nu geregeld?
Werknemers hebben sinds 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding bij ontslag op initiatief van de werkgever. Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt én de werknemer 24 maanden of langer in dienst is geweest.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2020?
Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigt de berekeningsmethode van de transitievergoeding. De transitievergoeding wordt voor iedere werknemer 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar. Het vakantiegeld en overige vaste uitkeringen worden hierin meegenomen.

De vergoeding wordt naar rato berekend voor het overige gedeelte van het dienstverband of als het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd.

De eis dat een dienstverband 24 maanden of langer heeft geduurd vervalt. Een transitievergoeding is dus ook verschuldigd als de werknemer in de proeftijd wordt ontslagen en maar een paar dagen heeft gewerkt. Kortom, het maakt niet meer uit hoe lang het dienstverband heeft geduurd. Dit geldt ook voor tijdelijke contracten die voor 1 januari 2020 zijn aangegaan, maar na 1 januari 2020 eindigen. De werkzame periode voor 1 januari 2020 moet ook worden betrokken bij het berekenen van de transitievergoeding.

Let wel dat dit nog steeds alleen geldt als het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd.

Voor jeugdige werknemers tot 18 jaar die gemiddeld 12 uur of minder werken gelden uitzonderingen. Neem hiervoor contact met ons op.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een compensatieregeling treffen met het UWV. Dit is mogelijk wanneer u een werknemer ontslaat of heeft ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (eventueel met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015). Neem hiervoor contact met ons op.

Wat verandert er nog meer?
Met ingang van 1 januari 2020 vervalt de overgangsregeling voor werkgevers met minder dan 25 werknemers.

Ook vervalt de gunstigere transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar of ouder. Vanaf 1 januari 2020 vallen deze werknemers onder de algemene regeling en hebben zij geen bijzondere uitgangspositie meer.

Wanneer u ons meldt dat een dienstverband met uw werknemer eindigt, dient u voortaan altijd daarbij te vermelden op wiens initiatief het dienstverband stopt. Wij zullen dan automatisch de transitievergoeding meenemen in de eindafrekening bij ontslag op initiatief van de werkgever.

Uiteraard kunt u contact met ons opnemen als er vragen zijn.

Dit bericht is gepost in P&O. Bookmark de link.
Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.